Skip to Content

Serviceavdelning


Angående upphandling laboratoriemedicinska tjänster

Angående upphandling laboratoriemedicinska tjänster

Information till dig med kostnadsansvar för laboratoriemedicinsk service.

Läs mer >Materialrekvisition

Här kan du öppna och skriva ut serviceavdelningens blankett för beställning av material.

Hämta >

Back to top