Skip to Content

Serviceavdelning

Aleris Medilabs serviceavdelning planerar logistiken runt hämtning av prover och leveranser av provtagningsmaterial till våra kunder.

Transportservice

Aleris Medilabs inhyrda budbilar hämtar prover dagligen, där det är lämpligt, i Stockholmsområdet. Vi kör enligt fasta turer. 

 

Provtagningsmaterial och remisser

Vi tillhandahåller provtagningsmaterial och remisser till våra kunder. Kontakta oss eller titta på vår materialrekvisition för att se vilket material som finns att beställa.

 

Kontaktpersoner på serviceavdelningen

Ulf Tillbom, Servicechef
Tfn: 08-123 191 12, 08-123 191 10 
Fax: 08-123 191 11
ulf.tillbom@aleris.se 

Jonas Westberg, Transportansvarig
Tfn: 08-123 191 46
Fax: 08-123 191 11
jonas.westberg@aleris.se

Susanne Eriksson, Vaktmästare materialutskick
Tfn: 08-123 191 18
Fax: 08-123 191 11
susanne.eriksson@aleris.se
order.medilab@aleris.se

Transportfrågor
Tfn: 08-123 191 10 Materialrekvisition

Här kan du öppna och skriva ut serviceavdelningens blankett för beställning av material.

Hämta >

Back to top