Skip to Content

NO-mätning hos barn

Mätning av utandat kväveoxid (NO) är en förhållandevis ny teknik som fått mycket uppmärksamhet senaste åren. Teorin är att NO bildas i luftrören om det finns en inflammation och då framförallt en allergisk inflammation.

Vår erfarenhet är att tekniken har haft stort värde framförallt i en del fall där det inte varit helt uppenbart om och isåfall hur mycket en allergi har spelat in i ett barns luftvägsproblematik.

Undersökningen har i vissa fall lett till att flera patienter kunnat minska eller helt sluta med astmamediciner efter att man åtgärdat kvalsterproblem eller problem med djurkontakt via skolkamraters kläder.

Vid andra tillfällen när metoden har varit till stor hjälp är som snabb indikator på astmaförsämringar och som hjälp i bedömningen när vi har misstankar om att barnet (eller oftare ungdomen) slarvar med medicinen. 

Så här går undersökningen till:

Efter att vi demonstrerat tekniken får barnet först andas in genom apparatens munstycke under tiden som det ser ett moln växa i apparatens display. Sedan ska barnet under 10 sekunder göra en jämn utblåsning och därigenom hålla molnet i ett blått område i displayen.

Särskilda ljudsignaler hjälper också till att vägleda barnet. Det här momentet är lite svårt och gör att mindre barn (under 6-7 års ålder) oftast inte klarar undersökningen.
Back to top