Skip to Content

Passiv rökning

Tobaksrök har en allmänt irriterande effekt på slemhinnorna i luftrören. De kan orsaka inflammation och därmed astma hos känsliga individer.

Framförallt är dock effekten av irritationen att slemhinnorna förhindras att läka efter till exempel en förkylning. Det här kan innebära att astman blir kronisk. Inom barnmedicinen är det lyckligtvis ganska ovanligt att patienterna själva röker utan det är som regel den passiva rökningen via föräldrar och i viss mån förskolepersonal som är problemet. Ju spädare barnet är desto känsligare är det i sina slemhinnor.

Röka inomhus bör inte förekomma

Att röka inomhus bör aldrig förekomma om det finns barn i huset. Att röka under köksfläkten är nästan meningslöst och innebär att barnet utsätts för nästan lika mycket rök som om man röker i rummet.

Många småbarnsföräldrar röker utomhus och tror att det löser problemet. Det gör det inte. Även om det naturligtvis är mycket bättre än att röka inomhus så fastnar en stor andel tobaksrök i kläder och hår och när man sedan går in utsätter man barnet för den.

Vad ska man göra?

Naturligtvis är det självklara svaret att sluta röka. Det är bäst för alla inblandade och om man har gjort längre uppehåll tidigare, till exempel under graviditeten, så är det ett utmärkt tillfälle att sluta för gott. Nästan alla vårdcentraler har program för rökavvänjning och din husläkare kan garanterat hjälpa dig vidare.

Om det inte går att sluta röka då?

Ibland måste man acceptera världen som den är och göra det bästa av situationen. Om det absolut inte går att sluta röka finns det ändå en ganska effektiv metod att drastiskt minska den mängd tobaksrök som barnet utsätts för, nämligen rökrock. 

En stor ytterrock eller lång jacka och helst också en mössa hänger ute hela tiden. Man tar på sig den, röker och hänger sedan av sig den igen utomhus. Genom denna enkla metod minskar man den andel tobaksrök man utsätter barnet för till bara ungefär 10 procent av vad man annars skulle utsatt det för.

Denna metod är så enkel och effektiv att jag inte tycker det finns någon ursäkt för att inte använda den om man röker och det finns små barn i huset. Det gäller i synnerhet om de har känsliga luftrör.
Back to top