Skip to Content

Operation av adenoiden, "polypen"

Alla barn har en körtel bakom näsan som växer bort i tonåren.
I folkmun kallas den för polypen bakom näsan. Den försvinner oftast helt under puberteten. Körteln utgör tillsammans med halsmandlarna en del av kroppens försvar mot infektioner.

Körteln kan opereras bort

Den vanligaste orsaken till att operera bort körteln är att det blir svårt att andas via näsan. Besvären kan yttra sig genom att barnet ständigt är täppt i näsan, andas med öppen mun, snörvlar, snarkar eller sover oroligt.

Långdragen öronkatarr, det vill säga vätska bakom trumhinnan, kan också vara en anledning till att man tar bort körteln bakom näsan. En stor körtel bakom näsan som ger nästäppa kan också påverka bettet. Det är bara om körteln är till besvär som man opererar bort den.

Finns det någon nackdel med operationen?

Man har inte kunnat påvisa några nackdelar med att operera bort den förstorade körteln. Man har heller inte funnit någon ökad frekvens av luftvägsinfektioner hos de barn som fått sin körtel bortopererad.

Under operationen då körteln avlägsnas

En förälder får vara med på operationssalen tills barnet somnat. Barnet sövs antingen via en andningsmask eller med en spruta i en kanyl i armen. Operationen tar vanligtvis inte mer än 20 minuter och körteln avlägsnas via munnen. Vi ger smärtstillande medel innan operationen avslutas. Du får komma in till ditt barn på uppvakningsavdelningen när det börjar vakna.

Hur mår barnet efter operationen?

Under operationsdagen kan barnet vara lite påverkat efter narkosen. Det första dygnet efter operationen kan barnet ha lite ont i halsen. I så fall kan man ge smärtlindring med Alvedon eller Panodil, eventuellt i kombination med Ipren. Allt enligt vikt och rekommendation. Man kan spraya näsan med saltvatten (natriumklorid), till exempel Renässans eller Physiomer.

På operationsdagen får barnet äta flytande föda så som soppa, saft och glass. Dagen efter operationen bestämmer barnet själv vad det ska äta, det finns alltså inga speciella restriktioner.

Under operationsdygnet och de närmaste 2-3 dygnen efteråt kan barnets temperatur stiga.

Vilka komplikationer finns till operationen?

Oftast läker operationen utan problem inom en vecka. Det finns dock en liten risk för blödning eller infektion. Om blödning uppstår som inte stannar spontant ska man uppsöka en akutmottagning. Om feber och allmänpåverkan, sök vårdcentral eller Öron-Näsa-Hals-mottagning.

Full effekt efter några veckor

Någon planerad efterkontroll är inte nödvändig. Ofta tar det några veckor innan man märker full effekt av operationen. Detta på grund av svullnad i operationsområdet.

Ytterligare information
www.narkoswebben.se
Back to top