Skip to Content

Andreas Aly

Specialist i gastroenterologi

Andreas Aly är specialist i medicinsk gastroenterologi och internmedicin, samt Medicine doktor och Docent. Aly har arbetat sedan år 2011 på Aleris Specialistvård Sabbatsberg.

Andreas tog sin läkarexamen i Tyskland år 1972 och blev klar med sin specialistutbildning på Karolinska sjukhuset år 1984. Han har sedan dess arbetat som bl.a. klinikchef på både Ersta sjukhus och Stiftelsen Stockholms Sjukhem, samt varit endoskopiskt verksam konsult på olika mottagningar. 

"Viktigt är ett professionellt, högkvalitativt och personligt omhändertagande. Patienten ska känna av detta, veta vad jag har gjort, vad jag hittade och vad det betyder." 

Andreas AlyJohan Bark

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Qayium Nekzada

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Pirjo Halunen

Sjuksköterska

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Björn Blomberg

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Gunnar Midhagen

Specialist i gastroenterologi

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Helena Sundlöf

Undersköterska

Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Back to top