Skip to Content

Ulrika Nordström

Enhetschef Astma- och allergimottagning samt lungmottagning Aleris Fysiologlab

Enhetschef Astma- och allergimottagning samt lungmottagning Aleris Fysiologlab 
08-128 695 00
ulrika.nordstrom@aleris.se

Ulrika Nordström
Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Nicole Höglund

Specialist i neurologi

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Birgitta Lundqvist

BMA, Biomedicinsk analytiker, Miljösamordnare

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Dyana Wardi

Enhetschef sömnmottagning

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Richard Harlid

Specialist i anestesi/intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top