Skip to Content

Wieslaw Buracki

Specialistläkare i gynekologi

Wieslaw Buracki är specialist i gynekologi och obstetrik. Han började arbeta på Aleris Specialistvård Handen 2006.

Wieslaw tjänstgjorde på Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge fram till 1993 och därefter på Dalens gynekologmottagning och Kvinnohälsan på Söder i Stockholm. Wieslaw arbetar sedan 2002 inom Aleris Specialistvård och har tidigare arbetat på Rosenlunds och Sabbatsbergs Närsjukhus.

Till gynekologimottagningen kommer patienter med allmängynekologiska problem som t ex blödningar, myom, cystor, hormonrubbningar, inkontinens, framfall, fertilitetskontroller och sexuell problematik. Wieslaw Buracki utför bl a kirurgiska aborter, skrapningar och cystor i vulva och vagina.

Wieslaw Buracki

Wieslaw Buracki


Back to top