Skip to Content

Wille Bergöö

Flyg-& dykläkare

Wille Bergöö, flyg- och dykläkare, är specialist i gynekologi och obstetrik samt specialistutbildad i företagshälsovård. Han arbetar jag som flyg- och dykläkare på Aleris Flyg- och Dykmedicinska Centrum på Sabbatsberg sedan 2007.

Wille Bergöö blev leg. läkare 1975.Han har arbetat som företagsläkare vid Transporthälsan och Bygghälsan. Han är reservofficer i Svenska Marinen och har tjänstgjort som dykarläkare på alla dykande enheter inom Svenska Försvaret och som flygläkare på FMC (Flygmedicin Centrum i Försvarsmakten). Han har även som petroleumläkare behörighet att undersöka personer som ska arbeta på oljeplattformar i Norge

Vid sidan av detta sysslar Wille även med multimodal rehabilitering på uppdrag av Stockholms läns landsting och utför aktivitets- och funktionsbedömningar av långtidssjukskrivna personer på uppdrag av Försäkringskassan.

"År 2003 och 2005 var jag fartygsläkare på HMS Carlskrona, seglade Sydamerika runt och jorden runt. Detta var den sista långresa som Svenska försvaret gjorde. Jag upptäckte under dessa resor att jag som doktor kan verka på många olika områden och se till att min besättning mår bra samt fungera i den dagliga verksamheten vilket krävs för att fartyget skall nå hamn.

Jag har samma synsätt nu i min dagliga verksamhet. Lyssna till patientens behov och ge dem den service de behöver så att de kan fungera i sin dagliga gärning, d v s en pilot ska vara i luften, dykare ska vara i vattnet och övriga ska trivas och fungera i sitt dagliga arbete."

Wille Bergöö

Wille Bergöö
Bo Ahlner

Specialist i Öron-näs och halssjukdomar.

Flyg- och Dykmedicinskt centrum

Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Ernst Zuber

Specialist i klinisk fysiologi

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Jan Ygge

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Peter Ullström

Flyg- och Dyk-Läkare

Karolina Montgomerie

Affärsområdeschef

Aleris Fysiologlab

Back to top