För dig som är vårdgivare

Aleris Obesitas Skåne utför laparoskopisk Gastric bypass och Gastric sleeve på uppdrag av ett flertal landsting. Vår verksamhet är den största i Nordeuropa med över 1 600 operationer per år. Detta gagnar patienterna, eftersom stora volymer ger bättre kvalitet.

För vårdgivare/patienter finns remissmall att hämta på Region Skånes hemsida. Remisser till oss går via respektive landstings väntelistekoordinator (i Skåne via Obesitasmottagningen Lasarettet i Landskrona). I remissmallen hittar du även kriterierna för att godkännas för operation i offentlig regi.

Nationella kvalitetsregistret (SOReg)

Det nationella kvalitetsregistret följer upp alla opererade patienter. Deltagande i registret ger möjlighet att se kvaliteten i utförandet av vård, men också effekten på de sjukdomar som förorsakas av fetma.

SOReg lämnar årligen en rapport till Sveriges kommuner-landsting och till Socialstyrelsen. Den årliga rapporten publiceras också i en internetupplaga.

Plastikkirurgi

Mjukdelskirurgi efter viktförlust kan bli aktuell i cirka hälften av fallen. Målvikt och viktstabilitet ska vara uppnådd innan mjukdelskirurgi blir aktuellt. Här kan du läsa mer om Nationella indikationer för remiss till bukplastik och bröstreduktionsplastik.

Till toppen av sidan