Genomförda Forsknings- och Utvecklingsprojekt

På Aleris Rehab Station Stockholm har vi genomfört ett flertal vetenskapliga/utvecklingsprojekt genom åren. Här nedan kan du se en översikt och läsa mer om projekten inom de olika områdena.