Skip to Content

David Hellsten

Specialist i ortopedi

Subspecialitet: Fot

Dr Hellsten är specialist i ortopedi och hans specialitet är fot- och fotledskirurgi. Han genomför allmän ortopedmottagning och skriver bl a invaliditetsintyg,

Second opinion mm. Dr Hellsten arbetar sedan 2013  som ortopedspecialist på Norrlands universitetssjukhus Umeå. Hans inriktning är både kliniskt och operativt. Inom fot/fotledsproblem både akuta och kroniska diagnoser, därtill även fotledsartroskopier.

David HellstenMarcus Bohlin

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Pavel Grabowski

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Patrik Gustafsson

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Fredrik Eklund

Specialist i ortopedi

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Per Jonsson

Fysioterapeut

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Back to top