Skip to Content

Fysioterapimottagning

Våra erfarna sjukgymnaster på Aleris Elisabethsjukhuset hjälper dig i din rehabilitering i samband med operation.

Våra sjukgymnaster har lång erfarenhet av rehabilitering i samband med axeloperationer, knäoperationer samt höftartroskopier.

I samband med din operation träffar du som regel en sjukgymnast för att få instruktioner om hur du ska träna och vad som är viktigt att tänka på efter din operation.


Anna Cavallin

Fysioterapeut

Aleris Elisabethssjukhuset

Linda Norstedt

Fysioterapeut

Aleris Elisabethsjukhuset

Back to top