Skip to Content

Handkirurgisk mottagning

Här på Aleris Elisabethsjukhuset behandlar vi olika besvär i händerna. Oavsett om det gäller senknutor, klämda nerver (stickningar eller domningar), frakturer, artros, förslitningar eller annan värk i händerna finns hjälp att få.

I handen förenas känsel, kraft och smidighet. Det kan vara oerhört besvärande att ha dålig funktion eller ont i en hand, finger, tumme, handled eller underarm.

Olika symtom

Här på Aleris Elisabethsjukhuset behandlar vi olika former av nervtillklämning,
t ex karpaltunnelsyndrom, förslitningar i leder (Tumbasartros, fingerartros), resttillstånd efter benbrott (frakturer), sen- eller nervskador, krokiga fingrar (Dupuytrens kontraktur) och triggerfinger (tendinitis nodosa). Vi behandlar även reumatiska sjukdomar, Quervains sjukdom, missbildningar och förlamningstillstånd vid cerebralpares.

Vi utför såväl öppen kirurgi som artroskopisk kirurgi (titthålskirurgi) på handled. Handoperationer utförs framförallt som dagkirurgi, vilket innebär att du får lämna sjukhuset samma dag. Vi utför även operationer som kräver övernattning på vår vårdavdelning.

Samarbetet mellan handkirurg och handrehab är mycket viktigt inom handkirurgin för att nå det bästa resultatet, varför vi har en egen handterapeut på Elisabethsjukhuset.

Patientinformation

Karpaltunnelklyvning - träningsprogram och information

Dupuytrens kontraktur kirurgisk behandling - träningsprogram och information

Dupuytrens kontraktur injektionsbehandling - träningsprogram och information

Ganglion - träningsprogram och information

Senskideklyvning vid Triggerfinger - träningsprogram och information

Senskideklyvning vid Quervains sjukdom - träningsprogram och information

 


Bertil Vinnars

Specialist i handkirurgi

Aleris Elisabethsjukhuset

Gisli Snorrason

Specialist i handkirurgi

Aleris Elisabethsjukhuset

Torbjörn Vedung

Specialist i handkirurgi

Aleris Elisabethsjukhuset

Back to top