Vidareutbildning för ST-läkare och specialister

Vidareutbildning för ST-läkare och specialister

Vi erbjuder ST-tjänstgöring inom flera områden med speciell inriktning på artroskopisk kirurgi i framförallt axel, höft och knäled. Vi utför också proteskirurgi i fotled, axel, armbåge och handled.

På Aleris Elisabethsjukhuset utför vi nästan 10 procent av den planerade axelkirurgin som utförs i Sverige. Denna stora mängd ingrepp gör att vi tillsammans med Skånes universitetsjukhus och i samarbete med DePuy Mitek (Johnson & Johnson) startat en utbildning för blivande axelkirurger.

Utbildningen går under namnet Shoulder Academy och riktar sig till specialister i ortopedi med speciellt intresse för axlar.

Målsättningen med utbildningen är att de som genomgått den ska kunna klara att självständigt utföra de flesta axelkirurgiska ingreppen.

Till toppen av sidan