Aleris Målet stödboende Rinkaby

Aleris Målet stödboende Rinkaby

I Rinkaby strax söder om Kristianstad driver Aleris Målet ett boende med mer stöd än våra vanliga lägenheter.

Stödboendet i Rinkaby riktar sig till ungdomar som av olika skäl har behov av att finnas i en miljö tillsammans med personal. I en vackert belägen skånegård erbjuder vi ett kollektivboende för 4 till 5 ungdomar. Miljön är hemtrevligt lugn och vi har bemanning 24 timmar om dygnet, måndag morgon till fredag kväll. För de ungdomar som inte kan åka hem under helgen finns ett träningsboende till förfogande.

Stöd och sysselsättning i form av skola eller praktikplats utgör basen för vår verksamhet. I anslutning till stödboendet finns en snickeriverkstad för olika byggprojekt. Vi arbetar för att finna möjligheter till att ha praktik och skola i Kristianstad. Alla ungdomar får en egen coach som stöttar och uppmuntrar ungdomen till fortsatt utveckling i Aleris Målet öppenvård.

Vi ser möjligheterna

Målet har sedan 1998 hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Varje ung människa får chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Ansvarig chef

Verksamhetschef är Ulrika Lund Wieler.

Charles Winther är samordnare på Aleris Målet stödboende Rinkaby.

Till toppen av sidan