Skip to Content


Eva Dafgård

Specialist i ögonsjukdomar och ögonplastikkirurgi

Aleris Ögon Europakliniken

Abdul-Hussain Al-Àaradji

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Ögon Täby

Kozar Tawfique

Specialist i ögonsjukdomar och ögonkirurgi

Aleris Ögon Europakliniken

Gunnar Lindgärde

Specialist i ögonsjukdomar och skelning

Aleris Ögon Täby

Jan Schuterman

Specialist i ögonsjukdomar och neurooftamologi

Aleris Ögon Täby

Souad Karboub

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Ögon Europakliniken

Back to top