Kundundersökningar

Inom Aleris Fysiologlab följer vi regelbundet upp hur våra kunder upplever oss och vår verksamhet. Här kan du läsa resultaten från våra senaste kvalitetsmätningar.

Kundundersökningar - patienter

Under november-december 2013 delades 500 enkäter ut till de patienter som besökte Aleris Fysiologlab på Riddargatan 12, Sophiahemmet, Folkungagatan samt Flyg- och Dykmedicinskt Centrum på Sabbatsberg.

Svarsfrekvensen var 91 procent och resultatet visade att:

• 99 procent tyckte att bemötande från personalen var bra eller mycket bra.
• 93 procent ansåg att den information de fick inför besöket var bra eller mycket bra.
• 77 procent av de patienter som hade telefonkontakt med Aleris Fysiologlab ansåg att det var lätt att komma fram eller endast kort väntan.

Kundundersökningar - remittenter

Under december 2013 skickade Aleris Fysiologlab ut 650 enkäter till våra remittenter för att få deras syn på samarbetet med oss.

Svarsfrekvensen var tyvärr låg men de svar vi fick in visade att:

• 92 procent var nöjda eller mycket nöjda med väntetiden inför undersökningen/läkarbesöket.
• 97 procent var nöjda eller mycket nöjda med svarstiden efter undersökningen/läkarbesöket.
• 96 procent var nöjda eller mycket nöjda med utlåtandet från undersökningen/läkarbesöket.
• 80 procent var nöjda eller mycket nöjda med informationen om vårt utbud som vi skickat ut.
• 96 procent var nöjda eller mycket nöjda med helhetsintrycket av Aleris Fysiologlab.
• 99 procent kan tänka sig att rekommendera Aleris Fysiologlab till andra.

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete kontakta oss gärna.

Till toppen av sidan