Glaskroppsavlossning (Flugseende)

Rörliga grumlingar framför ögonen. Patienterna beskriver det ofta som mörka prickar, korn, streck, fläckar eller nät i synfältet synliga mot ljus bakgrund.

Med stigande ålder och som ett led i det naturliga åldrandet börjar man se små rörliga grumlingar i synfältet. De består av små sammanklumpningar av protein i ögats glaskropp. Mindre grumlingar kan ofta noteras redan i 20-årsåldern och kan öka gradvis i antal med stigande ålder.

Större grumlingar såsom fläckar eller nät uppkommer vanligen plötsligt i högre ålder till följd av att glaskroppen skrumpnat och lossnat från bakre delen av näthinnan. Detta ingår i det naturliga åldrandet och inträffar hos de flesta över 60 år, även om inte alla upplever det som störande. Ljusfenomen liknande korta blixtrar uppkommer ofta samtidigt.

Rörliga grumlingar i synfältet är en normal åkomma som inte föranleder någon behandling.

Vid mer markanta, plötsligt uppkomna grumlingar, ofta åtföljda av ljusfenomen, bör man uppsöka ögonläkare, då man vet att det i undantagsfall kan uppstå bristningar/hål i näthinnan i samband med glaskroppsavlossning. Dessa bristningar eller hål ska behandlas med laser för att de i sin tur inte ska leda vidare till näthinneavlossning.

Enbart glaskroppsavlossning är ofarligt, om än besvärligt, synskärpan försämras inte av grumlingarna, men de kan ibland skymma vissa detaljer, t ex enstaka bokstäver vid läsning. Oftast vänjer man sig vid grumlingarna och trots att de består är det sällan patienter efter några månader upplever dem som störande.

Till toppen av sidan