Rehabilitering

träning - rehabilitering aleris sjukvård

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du som har varit sjuk eller skadad ska återfå så mycket som möjligt av din funktionsförmåga. På Aleris erbjuds rehabilitering inom många områden.

Vilken form av rehabilitering du får beror helt på din skada eller sjukdom. Genom rehabilitering får du träna dig för att i möjligaste mån återfå de förmågor du hade innan du blev sjuk eller skadad.

Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan. Vid behov får du även hjälp med att söka bostadsanpassningsbidrag för en anpassning av hemmet.

Rehabilitering kan ske på sjukhus, särskilda rehabiliteringsanläggningar, öppenvårdsmottagningar eller i ditt hem. I Aleris finns i Stockholm en stor öppenvårdsverksamhet som erbjuder flera olika rehabiliteringsinsatser.

Till toppen av sidan