Remittentinformation Aleris Röntgen

Snabbt, enkelt och professionellt! Så ser vi på Aleris Röntgen på ett lyckat samarbete med våra remittenter.

Nedan finns information som du som remittent kan ha nytta av inför remittering av din patient till oss. Här hittar du också aktuell information >>

Hög tillgänglighet

Vi har flera avdelningar och generösa öppettider. Våra patienter kan därför alltid snabbt få en undersökningstid och till remitterande läkare erbjuder vi korta svarstider.

Våra undersökningar

Vi erbjuder undersökningar med datortomografi, konventionell röntgen, magnetkamera - både öppen och tunnelformad, mammografi (inte screening), ultraljud, genomlysning och bentäthetsmätning.

Obs! Vi utför inte datortomografiundersökningar på barn och ungdom under 15 år, Stockholms läns landsting har beslutat att dessa undersökningar ska hänvisas till Barnröntgen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Drop-in

Vi erbjuder drop-in för lung- och skelettröntgen. För övriga undersökningar önskar vi att ni skickar/faxar remissen till oss - patienten får då en kallelse per post inom ett par dagar.

Indikation för kontrast

Indikation för kontrast föreligger när det förväntas bidra till diagnostiken, exempelvis vid anamnestisk misstanke om malignitet. För CT-undersökningar innebär det serie före och efter i.v. kontrast, undantag finns dock - exempelvis lymfomkontroll där enbart serie efter kontrast kan vara tillräckligt.

Kreatinin inför datortomografiundersökning

För att snabbt kunna kalla patienten till datortomografiundersökning önskar vi alltid aktuellt kreatininvärde ( ej äldre än 3 månader) angivet på remissen på de patienter som är 65 år eller äldre.

Undersökningssvar

Du som remittent har undersökningssvaret 2-4 dagar efter att undersökningen är utförd. Önskar du akutsvar med patienten, vänligen ange det på remissen.

E-remisser

I dagsläget kan vi erbjuda elektronisk remiss och svar mot TakeCare och Profdoc Journal III. Vi kan också erbjuda en webbremisslösning  för de som inte har möjlighet att skicka elektroniska remisser. 

Till toppen av sidan