Skip to Content

Andreas Eriksson

Leg sjukgymnast

Aleris Specialistvård Renmarkstorget

Per Jonsson

Fysioterapeut

Aleris Specialistvård Renmarkstorget


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top