Utmattningssyndrom

Målet med rehabiliteringen vid utmattningssyndrom är att ge mer kunskap om stress/utmattning och vad som påverkar symptomen.

Behandling av utmattningssyndrom

Du får verktyg för att vid utmattningssyndrom öka förmågan att hantera stress samt förbättra möjligheter till återhämtning.

Under rehabiliteringen kommer du även att praktisera och genomföra beteendeförändringar i vardagslivet med syfte att uppnå bättre balans mellan stressorer/återhämtning.

Till toppen av sidan