Inför operation Nacka Sjukhus

Här på Aleris Specialistvård Nacka har vi åtta operationssalar. Vi utför ortopedisk operationer samt operationer inom allmänkirurgi, urologi, gynekologi och öron-näsa-hals. Vi har avtal med Stockholms läns landsting, landstingets patientavgifter och frikort gäller.

Före operation

När du kommer till oss som patient tar våra undersköterskor emot dig i väntrummet. De kommer att visa dig till omklädningsrummet där du får ett låsbart skåp och patientkläder att byta om till. Därefter kommer du att få en sängplats på en av våra tre uppvakningsavdelningar som finns på operationsavdelningen. Om det är väntetid kommer du att få vänta i något av de fikarum som är till för våra patienter.

Inför operation

På uppvakningsavdelningen arbetar anestesisjuksköterskor, anestesiläkare, IVA-sköterskor och undersköterskor. Här kommer du att förberedas för din operation och samtala med anestesiläkaren och den opererande läkaren.

Efter operation

Innan det är dags för dig att åka hem bjuder vi på kaffe/te/choklad och smörgås. Då får du också möjlighet att prata med din läkare för en tid för återbesök och för att få eventuella recept. Om du har blivit beviljad taxiresa så hjälper sköterskorna på uppvaket till med bokningen. Om du ska stanna kvar på vår vårdavdelning kommer sköterskorna ner till uppvaket och hämtar dig.

Narkos

Narkosverksamhetens viktigaste uppgift är att minimera obehag och svara för hög medicinsk säkerhet för patienten före, under och efter operation. Narkosläkaren beslutar tillsammans med opererande läkare och patient om vilken typ av narkos eller bedövning som kan vara lämplig för ingreppet. Alla våra narkosläkare har specialistkompetens med mångårig erfarenhet från storsjukhus och universitetskliniker.

Du som tar medicin för blodtrycket

Medicinerar du för blodtrycket ska du ta din ordinarie blodtryckmedicin. På själva operationsdagen ska du dock avstå blodtrycksmedicin av typen ACE-hämmare eller Angiotensin II-antagonister. Exempel på sådana mediciner är Capoten, Captopril, Enalapril, Renitec, Zestril, Triatec, Cozaar och Atacand.

Du som har diabetes

Du som har diabetes och får tablettbehandling ska på operationsdagens morgon avstå från denna medicin. Metformin och Glucofage utsätts tillfälligt dagen före operation och operationsdagen. Därefter återinsättning i sedvanlig dos. Om du får behandling med insulin gäller särskilda instruktioner som du bör få information om av din narkosläkare.

Övrig medicinering

Kan intas som vanligt om du inte har fått andra instruktioner. Tag med dina eventuella mediciner.