Aleris Målet Kristianstad

Aleris Målets öppenvård i Kristianstad/Kronoberg arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Vi bedriver vår verksamhet huvudsakligen i den unges närmiljö.

Gemensamt för dessa unga människor är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Aleris Målet är det framgångsrika alternativet till institutionsvård.

Vi ser möjligheterna

Målet har sedan 1998 år hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra ungdomscoacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Ansvarig chef

Ulrika Lund Wieler är verksamhetschef.

Till toppen av sidan