Skip to Content

Dialys- och njurmottagning

Här på dialys- och njurmottagningen i Bollnäs tar vi emot personer med kronisk njursjukdom för kontroller, utredningar och behandlingar. Vi som arbetar här är njurspecialist och sjuksköterskor med utbildning inom njursjukvård och dialys.Dialys_bollnäs_806x407.jpg

HD-mottagning

En person som är i behov av hemodialys nyttjar verksamheten vanligtvis för behandling 3-4 gånger per vecka. En behandling varar i genomsnitt 4-5 timmar och sker som öppenvård. Förutom hemodialys (HD) utförs även hemodialysfiltration (HDF-Online). Dialysenheten disponerar 18 dialysplatser. Gästdialys kan erbjudas i mån av plats.

PD-mottagning

PD (peritonealdialys) är en form av dialysbehandling där man använder sin egen bukhinna som "filter".  För att utföra denna typ av behandling måste man få en dialyskateter inopererad i magen.

Denna behandling kan man utföra i två olika former, CAPD där man gör manuella påsbyten 4ggr/dygn, där varje byte tar 30-40 minuter, eller APD där påsbytena sköts automatiskt av en maskin nattetid i minst 8 timmar.

När man valt något av dessa två alternativ av dialysform har man kontakt med oss på PD-mottagningen via telefon eller besök. Man får också en individuellt anpassad utbildning som tar ca 1-2 veckor, ibland mer innan man startar själv hemma.

När man utför denna behandling i hemmet sker kontinuerliga kontroller var 6:e till 8:e vecka varannan gång av sjuksköterska och varannan gång av läkare.

Njurmottagning

Njurmottagningen ansvarar för mottagningsverksamhet för njurpatienter samt remitterade patienter till njurspecialist. På mottagningen finns en sjuksköterskemottagning där provtagning, rådgivning och läkemedelsbehandling utförs. 

Njurkoordinator arbetar med att informera, vägleda och stödja personer med kronisk njursvikt och deras närstående. Vid enheten utförs även donations- och transplantationsutredningar.

Behov av gästdialys under sommaren

Välkommen till Aleris dialysmottagning i Bollnäs! Vi tar gärna emot dig för gästdialys under sommaren vid vår fina dialys- och PD-mottagning. Vi är även tillgängliga under resten av året. 

Verksamheten rapporterar till SNR (svenskt njurregister) DIAD (dialys access databas) och Senior Alert.

Back to top