Skip to Content

Aleris Medilab Sabbatsberg

På Aleris Medilab Sabbatsberg erbjuder vi snabb och patientnära laboratoriemedicinsk diagnostik. Hit kan du som patient komma för provtagning utan tidsbeställning.

Här utför vi även provtagning för TBC-screening med IGRA-test.

Glukosbelastning och laktosbelastning utförs efter tidsbeställning.

Glöm inte att ta med remissen eller provtagningsunderlaget och legitimation.

Närlaboratoriet på Sabbatsberg kan ta emot kontant betalning då patienten själv ska betala sin provtagning och analyskostnader.

Back to top