Skip to Content

Psykosocial mottagning Barn och Ungdom


Tjej som funderar

Lär dig om barns rädsla och oro

Föreläsning och diskussion - grupp för föräldrar till barn som är rädda, oroliga eller ångestfyllda och hur man som förälder kan förhålla sig till det i det dagliga samspelet.

Läs mer >

Arg pojke

Lågaffektivt bemötande - föräldraintroduktion

Föräldragrupp och informationstillfällen för föräldrar till utagerande barn. En introduktion i hur man kan förebygga och hantera sitt barns utmanande och ibland våldsamma beteende utan att kränka eller skada.

Läs mer >

Digitala möten

Just nu håller vi på med en uppstart för digitala vårdmöten på Rudans Vårdcentral.

Läs mer >

Back to top