Skip to Content

Psykosocial mottagning Barn och Ungdom


Tjej som funderar

Lär dig om barns rädsla och oro

Föreläsning och diskussion - grupp för föräldrar till barn som är rädda, oroliga eller ångestfyllda och hur man som förälder kan förhålla sig till det i det dagliga samspelet.

Läs mer >

Arg pojke

Lågaffektivt bemötande - föräldraintroduktion

Föräldragrupp och informationstillfällen för föräldrar till utagerande barn. En introduktion i hur man kan förebygga och hantera sitt barns utmanande och ibland våldsamma beteende utan att kränka eller skada.

Läs mer >

Digitala möten

Just nu håller vi på med en uppstart för digitala vårdmöten på Rudans Vårdcentral.

Läs mer >

Vi på Rudans Psykosociala mottagning Barn och Ungdom

Kontakt med oss!

Kontakt med våra psykologer för barn och ungdom på Rudans Vårdcentrals Psykosociala mottagning.

Läs mer >

Först och främst är det viktigt att du ska komma på alla bokade besök och operationer om du inte hört något annat. Om vi behöver prioritera om och skjuta upp ditt besök så kommer vi att kontakta dig omedelbart. Det är också viktigt att du söker vård när du behöver. Om du är osäker ring 1177.

Läs mer om situationen i Stockholm

 

Back to top