Skip to Content

Rudans Psykosociala mottagning Barn och Ungdom


Kontakt med oss psykologer på Rudans Vårdcentral

Vi psykologer utför bedömningar, erbjuder psykologisk behandling samt rådgivning. Vi har uppdrag för dig som är över 18 år och listad hos oss eller för barn och unga mellan 3 - 17 år samt deras föräldrar/vårdnadshavare.

Läs mer >

Uppdaterad information för dig som patient, närstående/medföljande samt besökare.

Läs mer om Aleris agerande under pandemin

 

Back to top